Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomh

Socialøkonomiske virksomheder er en anderledes virksomhedsform

Den adskiller sig fra fx frivilligt arbejde ved at sælge produkter og serviceydelser til det offentlige, andre virksomheder eller private forbruger på normale markedsvilkår.

FAKTABOKS:

Den danske regerings definition på socialøkonomiske virksomheder

'En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål'.

En socialøkonomisk virksomhed bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. De har samme ønske om at tjene penge og samme forventninger til medarbejder

Socialøkonomiske virksomheder ser udsatte som en ressource

En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af ildsjæle og iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem. 

De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan inden for bl.a.

•Sociale forhold og beskæftigelse

•Miljø og sundhed

•Kultur

•Skaber arbejdspladser og velfærd

Ved at tænke innovativt kan socialøkonomiske virksomheder tilbyde anderledes arbejdspladser. De ser socialt udsatte som ressourcer, der kan bidrage aktivt til samfundet.

Socialøkonomiske virksomheder skaber også mere velfærd og udvikler svar på de udfordringer, vores samfund står over for.

Fx ved at:

•Forebygge sygdom

•Modvirke social eksklusion

•Udvikle løsninger, der beskytter miljøet

Typer af socialøkonomiske virksomheder

For nogle socialøkonomiske virksomheder er målet at skaffe socialt udsatte i arbejde. For andre er drivkraften at arbejde med projekter, der gavner samfundet mere bredt.

Man kan i grove træk tale om 2 typer af socialøkonomiske virksomheder:

•Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe

•Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag

Grænsen mellem de 2 socialøkonomiske virksomhedstyper er dog flydende.

Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med en målgruppe

Beskæftigelsesmæssigt formål, hvor målet er at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet med: fx

•Undervisning/uddannelse

•Kompetenceudvikling

•Jobtræning 

•Helt regulære jobs, hvor fx hjemløse, mennesker med funktionsnedsættelser eller en kriminel fortid finder livsglæde og større selvværd ved at kunne forsørge sig selv.

Hvad er succeskriteriet?

For nogle ender et forløb i en socialøkonomisk virksomhed med solstrålehistorier. De ender med at arbejde på almindelige vilkår i virksomheden, som en helt 'almindelig' ansat - eller de søger videre ud i ’almindelige’ virksomheder og klarer sig på lige fod med kollegerne.

For andre er succeskriteriet ikke et ’almindeligt’ job nu og her, men at komme det nogle skridt nærmere. Fx ved at gennemføre et forløb i en socialøkonomisk virksomhed, mens man modtager en social ydelse. Det vigtigste er, at personen rykker sig personligt og fagligt.

Virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller sag

Denne type socialøkonomisk virksomhed arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller en sag, der gavner samfundet.

Det kan være gennem virksomhedens aktiviteter, produkter, serviceydelser eller sociale overskudshåndtering.

Her er formålene:

•Socialt: Fx støtte til stofmisbrugere, utilpassede børn og unge, forebyggelse af kriminalitet og international udvikling.

•Sundhed: Fx pleje og støtte til grupper med fysiske og psykiske lidelser, patientorganisationer og almen oplysning til offentligheden.

•Miljø: Fx oplysning om økologi, klima og genbrug 

•Kultur: Fx fremme af kunst og kultur

De ansattes særlige evner bliver til vigtige ressourcer i de socialøkonomiske virksomheders forretningskoncept. Det har værdi for det enkelte menneske – og for samfundet.

Forskellige typer socialøkonomiske virksomheder

Der er stor variation i, hvordan socialøkonomiske virksomheder vælger at opbygge deres forretning og lave koblingen til deres sociale indsats.

I kortlægningen skelnede udvalget derfor mellem 3 overordnede typer af socialøkonomiske virksomheder:

•Almennyttig organisation med erhvervsdrift

•Støttet social virksomhed

•Social virksomhed

Siden 2007 er 78 % af nystartede socialøkonomiske virksomheder etableret som enten 'støttede social virksomheder' eller sociale virksomheder.

Figuren nedenfor viser variationen i forhold til andelen af erhvervsdrift, sammensætningen af ressourcegrundlag og social håndtering af overskud.

Figuren viser også snitfladen til beslægtede organisationer og virksomheder. Mange socialøkonomiske virksomheder oplever, at de i deres udvikling bevæger sig mellem de forskellige kategorier.

<INDSÆT FIG. 1>