Socialøkonomisk virksomhed er ikke en beskyttet titel eller virksomhedsform. Socialøkonomiske virksomheder kan dog lade sig registrere hos Erhvervsstyrelsen. Foreningen Sociale Entreprenører i Danmark har på deres hjemmeside en vejledning om ordningen. Link: socialeentreprenorer.dk/registreringsordningen-for-socialoekonomiske-virksomheder/

Se også:

“VEJLEDNING OM registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)”

erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-registrering-som-registreret-socialoekonomisk-virksomhed

“Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen”

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx