Under afsnittet ”For kommuner og Jobcentre” her på siden har vi samlet en række anbefalinger til kommuner i forhold til samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Her kan du finde tips til hvordan du kommer i gang. Hvis du overvejer at tilbyde vejledningsforløb til et jobcenter, bør du sætte dig ind i hvordan jobcentrets strategi i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen skal udmøntes. Find kontaktpersoner i din kommune under overskriften ”Kontakt” eller kontakt projektpartnerne hos Erhvervshus Nord eller Jammerbugt Kommune. Du bør endvidere sætte dig ind i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Du finder loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548