Der kan være mange fordele ved, at du som socialøkonomisk virksomhed samarbejder med en traditionel virksomhed. Det kan eksempelvis bane vej for at komme ind på et nyt marked, og virksomheden kan være en værdifuld sparringspartner om driften af din forretning.

Vælg den rigtige samarbejdsform for din socialøkonomiske virksomhed

Er et samarbejde med en traditionel virksomhed noget for dig og din socialøkonomiske virksomhed? Hvilke udfordringer vil et samarbejde kunne løse? Det er det første, du skal spørge dig selv om, inden du tager initiativ til at indlede et partnerskab med en virksomhed.

Er det et klassisk køb/salg-samarbejde, du har brug for? Måske kan du finde en virksomhed, som kan være en oplagt aftager eller distributør af dine varer eller ydelser. Måske kan et samarbejde med virksomheden være med til at sikre løbende salg af dine produkter og ydelser, eller det kan bane vej for, at du kommer ind på et nyt marked.

Det kan være, at et strategisk partnerskab med en virksomhed er det rigtige for dig. Med et strategisk partnerskab kan du eksempelvis få sparring på din forretningsdrift, eller du kan få et unikt kendskab til en bestemt branche.

Undersøg behovene hos din potentielle samarbejdspartner

Du står stærkere i den indledende kontakt til virksomheden, hvis du grundigt har overvejet, ikke kun hvad du vil få ud af samarbejdet, men også hvad virksomheden kan få ud af samarbejdet.

At tage det første initiativ til at indgå et samarbejde er næsten ligesom at gå til en jobsamtale. Hvad er din socialøkonomiske virksomhed særligt god til, og hvordan kan et samarbejde med den være med til at løse virksomhedens udfordringer?

At købe socialt af en socialøkonomisk virksomhed kan være en enkel måde for den traditionelle virksomhed at tage og kommunikere socialt ansvar.

Tilbyder din socialøkonomiske virksomhed innovative løsninger på sociale problemer, som kan blive en integreret del af virksomheds værdikæde? Tager din socialøkonomiske virksomhed et socialt eller miljømæssigt ansvar, som kan hjælpe til at løse virksomhedens CSR-strategi?

Måske har din socialøkonomiske virksomhed en god innovativ løsning på at forene det sociale med det forretningsmæssige.

Hvis den beskæftiger udsatte grupper, har den helt sikkert blik for deres styrker: For eksempel sansen for detaljer hos medarbejderen med autisme eller den blinde medarbejders evne til at være til stede i en telefonsamtale i en telemarketingssituation.

Måske er det slet ikke virksomhedens sociale aspekt, der er interessant for virksomheden? Måske producerer du en særlig vare eller tilbyder en særlig ydelse, ligesom en hvilken som helst traditionel virksomhed kunne gøre. Måske er det netop dette, du skal bruge som salgsargument.

Der er mange potentialer i at samarbejde med traditionelle virksomheder. Spørgsmålet er bare, hvilken vej, der er den rigtige at gå for din socialøkonomiske virksomhed.