En socialøkonomisk virksomhed er ikke en særlig selskabsform. Alle typer af virksomheder kan lade sig kalde socialøkonomiske. Dog er der visse begrænsninger hvis man vælger at lade virksomheden registrere som Socialøkonomisk virksomhed efter Erhvervsstyrelsens registreringsordning. Virksomheder der vælger at lade sig registrere skal være: 

•Aktieselskab (A/S)

•Anpartsselskab (ApS)

•Partnerselskab (P/S)

•Iværksætterselskab (IVS)

•Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A)

•Interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S)

•Erhvervsdrivende fond (ERF)

•Forening med begrænset ansvar (F.m.b.A).

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke registreres som socialøkonomisk virksomhed.

Hvis du vælger at lade din virksomhed registrere som RSV skal der udarbejdes et sæt vedtægter for virksomheden. Her vil du få brug for en advokat. I kolonnen til venstre kan du se et eksempel på vedtægter for et socialøkonomisk anpartsselskab.