Hvad skal du være opmærksom på som social iværksætter

Som social iværksætter er du sikkert meget tændt på den sociale idé, men måske knap så meget på den forretnings- og indtjeningsmæssige side af virksomheden. 

Mange sociale iværksættere baserer deres forretningside på samarbejde med et jobcenter, hvor jobcentret forudsættes at ville betale virksomheden for at levere arbejdstræningsforløb for ledige. Det er imidlertid de færreste jobcentre der indgår denne type aftaler med en nystartet virksomhed. Du bør derfor udvikle en driftsmodel, der i videst muligt omfang baserer sig på salg af varer og tjenesteydelser og ikke på salg af arbejdstræningsforløb for jobcentre. 

Mange socialøkonomiske virksomheder har en uforholdsmæssig stor del af deres omsætning fra et jobcenter eller socialforvaltning. Det gør virksomheden sårbar over for udsving i kommunernes vilje og evne til at prioritere indkøb af sociale og beskæftigelsesrettede ydelser hos eksterne aktører. Det svarer til at en kommerciel virksomhed har størstedelen af sin omsætning fra èn enkelt kunde. Hvis denne kunde vælger at købe sine produkter hos en konkurrerende virksomhed, eller presser prisen, kommer virksomheden i store udfordringer.

Du bør derfor må derfor rette dit fokus mod størst mulig uafhængighed af jobcentrets køb af ydelser hos virksomheden. 

5 tips til at komme igang

Følgende 5 punkter kan hjælpe dig:

1. Hjælp med at definere forretningen

Tag eventuelt udgangspunkt i mini-forretningsplanen, Social Business Model Canvas – en udgave som er tilpasset sociale iværksættere i forhold til det oprindelige Business Model Canvas, så der tages højde for forretningens sociale formål. 

Link til Social Business Model Canvas: www.startupsvar.dk/socialoekonomisk-business-model-canvas

2. Skab balance mellem forretning og det sociale formål

Sociale iværksættere bruger rigtig mange timer på at ”være der” for de udsatte medarbejdere, de har ansat. Du skal finde en balance mellem en produktivitet, der kan skabe en bæredygtig forretning og ansatte, der kan levere en arbejdsindsats på maksimalt to timer dagligt. 

3. Skab kontakt til relevante instanser 

Som social iværksætter kan du have et behov for at søge sparring blandt nøglepersoner i din kommune. Det kan være det lokale erhvervskontor, jobcentret eller andre. Find kontaktoplysninger på de kommuner der er tilknyttet denne hjemmeside under ”kontakt”. Er din kommune ikke med kan du kontakte de to projektpartnere hos Erhvervshus Nord eller Jammerbugt Kommune.

4. Skaf den rette finansiering

Der findes flere puljer og fonde der understøtter sociale formål. Søg på nettet, eller få inspiration her: ideer-for-livet.dk/fonden/andre-fonde-og-legater/. Allervigtigst er det dog at du får udarbejdet en fornuftig forretningsplan som du kan bruge i dialogen med dit pengeinstitut. Her kan dit lokale erhvervskontor som regel hjælpe.

5. Synliggør værdiskabelsen

Det er vigtigt, at du kan dokumentere virksomhedens værdiskabelse, når ikke den måles i kroner og ører. Der findes flere redskaber til dette formål. Kig f.eks. på disse to links: Socialøkonomisk Iværksætterguide: kooperationen.dk/media/115007/socialokonomisk-ivaerksaetterguide.pdf

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder: kooperationen.dk/media/115184/inspiration-til-forretningsudvikling-af-socialokonomiske-virksomheder-Den-Sociale-Kapitalfond.pdf