Socialøkonomiske virksomheder kan skabe rummelige arbejdspladser og gode arbejdsrammer for udsatte ledige. 

Gennem projektet socialøkonomisk iværksætteri har Jammerbugt Kommune systematiseret samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder på beskæftigelsesområdet i forhold til indslusning af udsatte ledige via introduktionsforløb i virksomhederne.

Målgrupper for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt borgere i ressourceforløb. Borgeren starter typisk i den socialøkonomiske virksomhed i et særligt tilrettelagt vejledningsforløb efter LAB kap. 14. Målet er at borgeren gradvist øges i tid med henblik på udslusning til virksomhedspraktik i en ordinær virksomhed med det mål at opnå løntimer. Den socialøkonomiske virksomhed har opgaven med at tilvejebringe og etablere praktikken og sikrer opfølgning med virksomheden om borgeren progression. Nå borgeren møder stabilt i praktikken afsluttes forløbet i den socialøkonomiske virksomhed.

Et forløb i en socialøkonomisk virksomhed visiteres for en periode på 13 uger med mulighed for forlængelse. For at sikre klare og tydelige mål for indsatsen anvendes SMART-modellen i forhold til at beskrive målet. Undervejs i forløbet foretages systematisk opfølgning på borgerens progression og opfyldelse af målet for indsatsen. Efter 10 uger indsender virksomheden et opfølgningsnotat med beskrivelse af borgerens progression. Notatet danner grundlag for dialog med virksomheden om en evt. forlængelse af forløbet. Ved forlængelse revideres målene for de næste 13 uger.

Flowdiagram for modellen, skabelon for opfølgningsnotat samt beskrivelse af SMART-modellen findes i kolonnen til venstre.