Man bør som kommune skelne mellem ”anden aktør” virksomheder og reelle socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomisk virksomhed er ikke en beskyttet titel eller virksomhedsform. Alle kan kalde sig socialøkonomisk. Som kommune oplever man derfor at flere ”anden aktør” virksomheder der stort set udelukkende lever af at levere beskæftigelsesrettede ydelser, kalder sig socialøkonomiske. I projektet Socialøkonomisk Iværksætteri har vi valgt at betragte socialøkonomisk virksomhed som en virksomhed med en erhvervsmæssig produktion af varer og tjenesteydelser på et marked. Denne type SØV udmærker sig ved at kunne skabe reelle arbejdspladser, løntimer og småjobs for udsatte ledige. Aktørvirksomhederne har derimod den største del af sin omsætning og indtjening fra salg af sociale og beskæftigelsesrettede ydelser til kommunerne.

Kommuner og Jobcentre kan med fordel samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan være en vigtig brik i at opnå flere af kommunens strategiske mål, fordi de kombinerer forretningsdrift med et socialt formål. De bidrager til:

  • Et mere rummeligt arbejdsmarked
  • Bedre velfærd for udsatte borgere
  • Lokal udvikling og jobskabelse

Samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder kan også have økonomisk gevinstpotentiale for kommunen. Kommunen sparer penge, når socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser for borgere, som dermed går fra offentlig forsørgelse til større grad af selvforsørgelse.

 

Etablér én indgang til kommunen

Hvis man som kommune gerne vil fremme socialøkonomi, kan løsningen være at etablere én indgang til kommunen, så det er tydeligt for alle socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, hvor de skal henvende sig. Det kan forhindre, at I mister værdifulde partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder. Det kan også modvirke, at potentielle sociale iværksættere mister motivationen til at etablere socialøkonomisk virksomhed, fordi de bliver mødt af et kommunalt vejledningssystem. Jammerbugt, Frederikshavn og flere andre nordjyske kommuner har etableret denne indgang. Kontaktpersonen kan guide igennem det kommunale system, herunder Jobcenter og erhvervskontor og vejlede om ordninger for iværksættere.  Du finder oplysninger om kommunale kontaktpersoner her.

Eksempler på samarbejdsaftaler

Jammerbugt Kommune har indgået en formel partnerskabsaftale med en række socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne bidrager til jobskabelse for udsatte og løser en række opgaver i kommunens landsbyer, f.eks. hoteldrift, købmandsbutik og landsbyservice. Derved bidrager virksomhederne til udvikling i landsbyerne samtidig med at de skaber jobs for udsatte borgere.

Partnerskabet er forankret i en følgegruppe med borgmesteren for bordenden og med repræsentanter fra virksomhederne, jobcentret og de politiske fagudvalg. Følgegruppen møde fire gange årligt og drøfter udviklingsprojekter og initiativer på det socialøkonomiske område. Læs partnerskabsaftalen her.