Tag socialt ansvar som indkøber

Når du foretager indkøb på vegne af kommunen, kan du støtte socialøkonomiske virksomheder gennem dit indkøb. Læs herunder hvad socialøkonomiske virksomheder er, hvornår du må handle hos dem og hvilke produkter de sælger.

Hvad er socialøkonomiske virksomheder?

Socialøkonomiske virksomheder er privatejede og bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. De har samme ønsker om at tjene penge og samme forventninger til medarbejderne. Der er dog forskelle. De socialøkonomiske virksomheder er ofte grundlagt af iværksættere med et ønske om at løse et socialt eller samfundsmæssigt problem. De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan inden for bl.a. sociale forhold og beskæftigelse, miljø, sundhed og kultur. 

De socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune tilbyder anderledes arbejdspladser til udsatte borgere, samtidig med at de bidrager til at skabe liv i landsbyerne, ved at drive f.eks. købmandsbutik, hotel og landsbyservice. Socialøkonomiske virksomheder kan lade sig registrere efter ”Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder”, LOV nr 711 af 25/06/2014.  En Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV) skal leve op til en række kriterier, i forhold til bl.a. overskuddets anvendelse, uafhængighed af det offentlige m.v. Jammerbugt Kommune har indgået en partnerskabsaftale med de seks socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Alle virksomhederne i partnerskabet er registrerede. Du kan læse mere om registreringsordningen her.

Hvornår må jeg købe hos dem?

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før du må købe varer og tjenesteydelser hos en socialøkonomisk virksomhed.

•Værdien af dit indkøb er som udgangspunkt under kr. 500.000,- samlet i kontraktens løbetid. Hvis kontrakten er uden udløbsdato, eller hvis der ikke er indgået en egentlig kontrakt, er hovedreglen at kommunens samlede køb af én bestemt vare hos én leverandør over en fireårig periode, ikke må overstige 500.000,- For bygge- og anlægsopgaver gælder det, at du skal indhente mindst to tilbud, hvis kontraktsummen er over kr. 300.000,- Hvis du er i tvivl om reglerne, eller om beløbsgrænsen er nået, skal du spørge nærmeste leder.

•Indkøbet er ikke dækket af kommunens forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne fremgår af oversigt på TRYK og kan findes her.

•Virksomheden skal være Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). Du kan finde en oversigt over registrerede socialøkonomiske virksomheder her.

 

Hvem er de – og hvad tilbyder de?

Skovsgaard Hotel

Skovsgård Hotel har eksisteret på de nuværende vilkår siden 1992. Det ejes på andelsbasis af borgerne i Skovsgård og andre, som synes ideen er værd at støtte op om.

Skovsgård Hotel er et anderledes hotel - en socialøkonomisk virksomhed, som viderefører det traditionsrige jernbanehotel i Skovsgård på nye vilkår. Hotellet beskæftiger 20 engagerede medarbejdere ansat på særlige vilkår, der arbejder for at gøre gæsternes besøg til en oplevelse ud over det sædvanlige.

Varer og tjenesteydelser

•Møder, kurser og konferencer på Skovsgård Hotel (all inclusive).

•Forplejning til møder, kurser, konferencer, receptioner og “ud af huset”.

•Skolemad

 

Find detaljeret produktoversigt / tilbud her LINK TIL DOKUMENT

Kontakt: Erik Klit Christensen, tlf. 21468744, mail: erik@skovsgaardhotel.dk 

Læs mere om Skovsgaard Hotel på www.skovsgaardhotel.dk eller på Facebook

 

Stiftelsen Købmandsgården / Chenillen

Stiftelsen Købmandsgården er en selvejende institution, som er rammen om forskellige bo- arbejds- og fritidstilbud for psykisk udviklingshæmmede, og tilgrænsende grupper.

Det overordnede formål for stiftelsens virke er:

1.at skabe muligheder for et sammenhængende liv for udviklingshæmmede

2.at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet.

3.at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet.

 

Varer og tjenesteydelser

•Vedligehold af grønne områder

•Viceværtfunktioner

•Mad ud af huset – til møder / konferencer

•Mindre håndværksopgaver

 

Find detaljeret produktoversigt / tilbud her LINK DOKUMENT

Kontakt: Majbritt Degrauwe, tlf. 30959271, mail: majbritt.stkmg@nordfiber.dk 

Læs mere om Købmandsgården på www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk/  eller på Facebook

Råd og dåd

Råd & Dåd har siden 1994, arbejdet for at skabe meningsfyldte bo- og arbejdsmuligheder, ud fra et Socialøkologisk sigte, for mennesker, som af den ene eller anden grund, ikke kan klare ”ræset” på arbejdsmarkedet. Råd og Dåd er et lokalt forankret projekt, som påtager sig et medmenneskeligt ansvar, både for lokal området og dets borgere. Råd og Dåd driver økologisk gartneri, en genbrugsbutik, samt Torvekøbmanden i Bonderup.

Varer og tjenesteydelser

•Økologisk frugt og grøntsager til kommunale institutioner og rådhusene 

•Mindre håndværks- og vedligeholdsopgaver hos kommunens institutioner og legepladser

•Mindre have- park- og naturplejeopgaver

•Rydning af dødsbo / salg af indflytningspakker (genbrug, suppleret med nye ting) til eks flygtninge m.fl.

•Hovedrengøring af huse.

•Købmandsvarer, herunder gavekurve/kasser med lokale specialiteter

•Reparation af cykler, barnevogne og legepladsudstyr

•Salg af brugte cykler

•Produktion af trævarer, herunder højbede, bord- og bænksæt, legeredskaber, m.v.

 

Kontakt: Rasmus Højen, tlf. 20722223, mail: rasmus@raaddaad.dk 

Læs mere om Råd og Dåd på www.raaddaad.dk eller på Facebook

S.E.P. Nord

Virksomheden er stiftet i september 2016. S.E.P. Nord tilbyder pakkeriopgaver, ejendoms- og haveservice, samtidig med afklaring af unge med barrierer for påbegyndelse af uddannelse/job.

Virksomheden har etableret samarbejdsaftaler med flere lokale virksomheder om ejendomsservice og pakke- og montageopgaver.

 

Varer og tjenesteydelser

Pakkeriservice

•Montage 

•Pakkeri

•Pick and pack

 

Ejendomsservice

•Flisebelægning

•Jord- og betonarbejde

•Træværksted 

•Have / parkservice

 

Systue

•Grund kursus i syning

•Enkeltproduktion af kalecher o.l.

•Reparation

•Specialsyning

•Påsyning af logomærker, vaskemærker

•Opsyning af mindre kollektioner.

•Skrædderopgaver, store som små.

•Bæredygtige indkøbsnet, tasker m.v. produceret af genbrugstekstiler o.l.

 

Kontakt: Jeanne Debes, tlf. 50554433, mail: info@sep-nord.dk 

Læs mere om S.E.P. Nord på www.facebook.com/SEP-NORD-298391907161934/