Kommunerne kan tilbyde beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 til personer der er tilkendt førtidspension. Mange kommuner har egne beskyttede værksteder der varetager denne opgave. En anden mulighed er at købe beskyttet beskæftigelse hos en socialøkonomisk virksomhed.

Jammerbugt Kommune har valgt at købe ydelsen primært hos lokale socialøkonomiske virksomheder. De tre socialøkonomiske virksomheder bag Skovsgaardmodellen tilbyder beskyttet beskæftigelse indenfor bl.a. hoteldrift, økologisk gartneri, campingplads, købmandsbutik og genbrugsbutik. Virksomhederne driver desuden landsbyservice og vedligehold af fællesarealer og er på den måde med til at holde liv i landsbyerne i kommunen. Samtidig oplever medarbejderne i den beskyttede beskæftigelse at de skaber værdi i deres lokalområde gennem deres arbejde.

Kommunen får på den måde en dobbeltgevinst. Der er skabt meningsfulde arbejdspladser for førtidspensionister samtidig med at der opretholdes væsentlige servicefunktioner i kommunens landsbyer.

Læs mere om Skovsgaardmodellen i kolonnen til venstre.