Erhvervshus Nord har i samarbejde med Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner fået bevilget midler fra Socialfonden til et 3-årigt projekt om etablering af social-økonomiske virksomheder. Målet er at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet i virksomheder, der er økonomisk bæredygtige og uafhængige af offentlige midler.

Flere socialøkonomiske virksomheder i de to kommuner skal styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Med kombinationen af social drivkraft og forretning udgør social-økonomiske virksomheder en alternativ måde at løse centrale samfundsmæssige problemstillinger på og bidrager samtidig positivt til samfundsøkonomien.

Projektet er en central indsats i forhold til at bidrage aktivt i jobskabelse gennem en udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet.

Projektet Socialøkonomisk Iværksætteri yder vejledning til iværksættere med en socialøkonomisk forretningsmodel og kommercielle virksomheder der ønsker at etablere arbejdspladser for udsatte i virksomheden

Begge kommuner vil blandt andet skabe målrettet vejledning for sociale iværksættere, som skal være med til at fastholde det socialøkonomiske potentiale og sikre udviklingen af social-økonomiske virksomheder.

Den erfaring og viden som kommunerne får gennem arbejdet med socialøkonomi samles løbende på denne hjemmeside.