Målgruppen for dette vejlednings- og modelkatalog er virksomheder/iværksættere, der overvejer at drive en socialøkonomisk virksomhed på kommercielle vilkår.

Download vores vejlednings- og modelkatalog

Vi har i SØV-projektet haft fokus på at skabe socialøkonomiske virksomheder, der opererer på kommercielle vilkår. Herigennem skabes varige arbejdspladser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Målet for projektet har altså været at skabe flere socialøkonomiske arbejdspladser, der ikke er afhængige af offentlig finansiering. Ofte ender sårbare borgere i jobaktiviteter, der er finansieret af offentlige midler, som placerer borgeren i en socialøkonomisk virksomhed. Disse job er sårbare for omprioriteringer og ikke har et formål i sig selv foruden aktiveringen af borgeren i arbejdsprøvning eller praktik. Det er derfor ikke en varig arbejdsplads.

Vi mener, at lønnede timer i en privat virksomhed i en reel jobfunktion øger motivationen for borgeren og udgør et mere varigt job, hvis kandidaten og virksomheden matches rigtigt. Det er ud fra den grundlæggende tanke, at den kommercielle socialøkonomiske virksomhed køber den arbejdskapacitet, som den givne medarbejder har, og betaler en løn på overenskomstmæssige vilkår. Og det produkt/ ydelse som den ansatte leverer, bliver solgt på markedsvilkår. Det har stor betydning for de mennesker, som ansættes i et varigt, meningsfyldt arbejde. Og det er integreret således i virksomheden, at den sociale ansvarlighed bliver til et konkurrenceparameter i virksomhedens markedsposition.

Målet med projektet har været at kombinere det at drive en kommerciel virksomhed med at være socialøkonomisk. Det har vi fundet nogle svar på, og de erfaringer er samlet i denne guide.